Нашата история


  • SUOTE завърши през 2000 година.
  • 2005 производство FISRT машина ST-981 EYELET BUTTON HOLER шевна машина.
  • 2006 производствена ръка шевна машина ST-781.
  • 2010 производство на очна линия BUTTON HOLER шевна машина ST-9820, BAR TACKING ST-430D, модел SEWER ST-8311G и LOCKSTITCH BUTTON STOLER ST-800A.
  • 2014 се премества в новопостроена фабрика, има 40 000 квадратни метра.