Нашата история


  • Компанията SUOTE завърши през 2000г.
  • 2005 производство FISRT машина ST-981 EYELET BUTTON HOLER шевна машина.
  • 2006 ръчна шевна машина ST-781.
  • 2010 производство на очна линия BUTTON HOLER шевна машина ST- 9820, BAR TACKING ST-430D, модел SEWER ST-8311G и LOCKSTITCH BUTTON HOLER ST-800A.
  • 2014 г. се премести в новопостроената фабрика, има 40 000 квадратни метра.