Промишленост новини

Настройка на шевната машина преди употреба

2019-02-16
1. Регулирайте височината на притискащото краче.
2. Регулирайте интервала между притискащото краче и иглата.
3. Регулирайте положението на крачето за подаване на притискащото краче.
4. Регулирайте положението на иглената бара.
5. Регулирайте размера на кода на шева.
6. Регулирайте еластичната сила на пружината за поемане на конеца.