Промишленост новини

Графичен метод за поддръжка на електрически шевни машини

2018-10-12

Методи, както са описани по-долу:

1. Първо сменете иглата.
2. Изпуснете захранващите зъби и проверете дали има натиск върху притискащото краче.
3. Отворете двата винта на пластината на иглата, за да отстраните пластината на иглата и следвайте:
(1) Разклатете ръчното колело от дясната страна и разклатете лентата на иглата до най-ниската позиция (когато го разклатите, не го помните)
(2) Продължете да се разклащате, за да видите иглата нагоре, долният совалка също започва да захваща иглата
(3) Върхът на куката се използва за закачане на иглата. Когато съвпада с очите на иглата, трябва да имате референтен обект. Върхът на совалката не се захваща от окото на иглата, но се закачва до 1,5-2,0 мм в окото на иглата.