Промишленост новини

Дефиниция на регулиращ вентил

2018-10-17
Регулаторите играят важна роля в автоматичния контрол на съвременните растения, а производството на тези растения зависи от правилното разпределение и контрол на течащите среди. Тези контроли, независимо дали обменът на енергия, намаляването на налягането или обикновеното подаване на контейнери, изискват някои окончателни контролни компоненти да бъдат завършени.

Регулиращият вентил действа като променливо съпротивление в тръбата. Той променя турбулентността на работния флуид или осигурява спад на налягането в условия на ламинарен поток, причинени от промяна на съпротивлението на клапана или "триене". Този процес на намаляване на налягането често се нарича "дросел". За газ той е близо до изотермично адиабатно състояние, а отклонението зависи от неидеалността на газа (ефекта на Джоуле-Томсън). В случая на течности налягането се изразходва чрез турбулентност или вискозно триене, като и двете превръщат налягането в топлина, което води до леко повишаване на температурата.

Общ контролен цикъл се състои от три основни части. Първата част е чувствителният компонент, който обикновено е предавател. Това е устройство, което може да се използва за измерване на параметрите на процес, който се настройва, като налягане, ниво или температура. Изходът на предавателя се изпраща до регулиращия уред, регулатора, който определя и измерва отклонението между зададената точка или желаната стойност и действителната стойност на параметъра на процеса и изпраща коригиращия сигнал един след друг към крайния контролен елемент - регулиращ вентил. Клапанът променя потока на флуида, така че параметрите на процеса достигат желаната стойност.

Регулиращият клапан принадлежи към поредицата контролни клапани. Основната функция е да се настроят налягането, потока, температурата и други параметри на средата, което е крайният контролен компонент в процесовата верига.